Transport

Miejsce załadunku:

Platforma logistyczna GA Polyolefins
ul. Piotra i Pawła 45, 72-010 Police 
Brama B – GA Polyolefins 

Współrzędne: 53°34'07.0"N 14°31'25.5"E

Awizacja:

Na dzień roboczy przed załadunkiem, max. do godz. 12:00 prosimy o przesłanie mailem następujących danych:

 • imię i nazwisko kierowcy,
 • numer telefonu do kierowcy,
 • numer dokumentu tożsamości,
 • numer ciągnika i naczepa,
 • marka samochodu

Awizację należy wysłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: csg_transport@grupaazoty.com 

UWAGA:
W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji i załadunkukierowca powinien przybyć na miejsce na 15 min przez zarezerwowanym oknem czasowym.

Dokumenty kierowcy:

Prosimy, aby kierowca zabrał ze sobą następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • dowód rejestracyjny na samochód ciężarowy i naczepę,
 • numer transportu.

Wyposażenie kierowcy:

Każdy kierowca musi być wyposażony w:

 • kask ochronny,
 • rękawice,
 • obuwie ochronne z metalowymi lub kompozytowymi noskami/podeszwami,
 • kamizelkę odblaskową,
 • okulary ochronne.

Wymagane jest, aby sprzęt ochronny spełniał normy bezpieczeństwa CE.

Godziny wjazdu:

Godziny wjazdu na teren Platformy Logistycznej GA Polyolefins:

Poniedziałek – Piątek
7:00 – 19:00

Niezbędne wyposażenie pojazdu:

Środki transportu wjeżdżające na teren GA Polyolefins powinny być wyposażone w:

 • minimum 3 rzędy poprzecznych belek burtowych – do wysokości towaru
 • minimum dwie belki rozporowe
 • pasy mocujące – 12 sztuk (Odciągi i napinacze muszą być zgodne z normą EN 12195-2, oznakowane i w dobrym stanie. Dopuszczalne LC odciągów to min. 2500daN, długość min. to 9 m),
 • minimum 20 podkładek narożnych pod pasy mocujące lub alternatywne rozwiązanie nie naruszające struktury towaru na palecie,
 • gaśnica, posiadająca ważne badania kontrolne wymagane przepisami prawa,
 • apteczkę pierwszej pomocy.

Przed załadunkiem:

Każdy kierowca, który wjeżdża na teren GA Polyolefins przed załadunkiem, zapraszany jest do Biura Obsługi Ruchu Samochodowego, gdzie musi zapoznać się z regulaminem PPL i podpisać oświadczenie o jego przestrzeganiu (dostępne w językach PL, RUS, ENG).

Przed wjazdem na teren Platformy Logistycznej (PPL) każdy kierowca zostanie wyposażony w kaptur ucieczkowy do użytku wyłącznie w nagłych wypadkach.

Kaptur ten musi zostać zwrócony przed opuszczeniem PPL.

 

Tarowanie oraz załadunek:

Samochód ciężarowy jest tarowany i alokowany na załadunek.

Dla warunków FCA: po drugim ważeniu kierowca otrzymuje: delivery note i kwit wagowy;

Kierowca samodzielnie wystawia list przewozowy.

Eksportu poza UE:

Na odprawę celną samochód jest alokowany w miejscu uznanym zlokalizowanym na Platformie
Logistycznej PPL i oczekuje na deklarację wywozową (EX1).

Jeśli wymagane są certyfikaty pochodzenia (COO, EUR1, AT-R itp.), samochód musi udać się do naszej agencji celnej:
Adres: C. Hartwig Szczecin; ul. Struga 61; 70-784 Szczecin
Tel. +48 91 469 74 00
Otwarte 07:30-16:30.

Instrukacja do pobrania:

Kontakt

Grupa Azoty Polyolefins Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Polska

FORMULARZ KONTAKTOWY