Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins jest częścią Grupy Azoty - jednego z największych koncernów chemicznych w Polsce oraz Europie. Tworzymy segment Poliolefin - jednostkę biznesową wyspecjalizowaną w produkcji Polipropylenu. Nasze zintegrowane instalacje do produkcji poliolefin stanowią nowoczesny oraz niezależny zakład zlokalizowany w centrum Europy.

MORSKI TERMINAL GAZOWY

W nim odbywa się rozładunek surowców niezbędnych do produkcji: propanu i etylenu. Surowce transportowane są w stanie ciekłym drogą morską. Terminal, ze względu na swoją konstrukcję, ma możliwość przyjęcia jednostek o maksymalnej długości całkowitej 220 m i maksymalnym zanurzeniu 11 m. Jest to możliwe wyłącznie dzięki inwestycji pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m.
MORSKI TERMINAL GAZOWY
INSTALACJA ODWODORNIENIA PROPANU PDH
INSTALACJA DO PRODUKCJI POLIPROPYLENU PP

INSTALACJA ODWODORNIENIA PROPANU PDH

Pierwszą jednostką produkcyjną jest instalacja katalitycznego odwodornienia propanu do propylenu, bazująca na technologii Oleflex firmy UOP. Technologia zapewnia produkcję propylenu klasy polimerowej. Sercem instalacji PDH jest sekcja reaktorowa, składająca się z 4 reaktorów umieszczonych w 2 piecach.
MORSKI TERMINAL GAZOWY
INSTALACJA ODWODORNIENIA PROPANU PDH
INSTALACJA DO PRODUKCJI POLIPROPYLENU PP

INSTALACJA DO PRODUKCJI POLIPROPYLENU PP

Instalacja PP oparta na technologii Unipol licencji dostarczonej przez firmę GRACE. Technologia polimeryzacji w fazie gazowej umożliwia produkcję wszystkich grup produktowych, homopolimerów, kopolimerów randomicznych i kopolimerów udarowych. Sercem technologii UNIPOL są dwa reaktory. Pierwszy reaktor służy do produkcji polimerów typu Homopolimer i Kopolimer randomiczny natomiast oba reaktory służą do produkcji Kopolimerów udarowych.
MORSKI TERMINAL GAZOWY
INSTALACJA ODWODORNIENIA PROPANU PDH
INSTALACJA DO PRODUKCJI POLIPROPYLENU PP

MORSKI TERMINAL GAZOWY
INSTALACJA ODWODORNIENIA PROPANU PDH
INSTALACJA DO PRODUKCJI POLIPROPYLENU PP

NASZ ZINTEGROWANY KOMPLEKS CHEMICZNY, MIESZCZĄCY SIĘ W POLICACH OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM:

  • Morski terminal gazowy, który umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji, tj. propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m3.
  • Instalację do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH). Technologia Oleflex® oparta na licencji UOP służy do przeprowadzenia procesu katalitycznego odwodornienia propanu, w ramach którego ma być produkowany propylen z wydajnością na poziomie 429 tys. ton rocznie.
  • Instalację do produkcji polipropylenu. Technologia UNIPOL® firmy Grace bazuje na polimeryzacji w fazie gazowej i zapewnia ona w prosty i ekonomiczny sposób wytwarzanie szerokiej gamy typów polipropylenu najwyższej jakości.
  • Instalacja PP będzie produkować z wydajnością na poziomie 437 tys. ton polipropylenu łącznie w trzech typach: homopolimery, kopolimery udarowe i kopolimery randomiczne.
  • Nowoczesna infrastruktura logistyczna Stanowi obszar magazynowania, logistyki i wysyłki polipropylenu. Sercem Platformy Logistycznej jest 60 silosów magazynowych, o pojemności ok. 450 ton granulatu PP w każdym silosie. Plac składowy produktu w workach zapewnia możliwość magazynowania 22,4 tys. ton PP.
  • Sumaryczna pojemność platformy logistycznej uwzględniając wszystkie 60 silosów magazynowych oraz zewnętrzny plac składowy to ok. 50 tys. ton.
  • Instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe, są przeznaczone do zabezpieczenia niezbędnych mediów wymaganych dla pracy Instalacji PDH, Instalacji PP oraz Infrastruktury Logistycznej PP.
GA-Gryfilen-www-mapa

GA-Gryfilen-www-schemat

Zielone Azoty

Kwestia zrównoważonego rozwoju i prowadzenia odpowiedzialnego biznesu ma dla Grupy Azoty charakter strategiczny. Odnosimy się do wyzwań, jakie stawia przed współczesnym przemysłem Europejski Zielony Ład, proaktywnie angażując się w projekty z obszarów: zielonej energii, redukcji emisji i dekarbonizacji. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom uruchomiliśmy projekt „Zielone Azoty”, który opiera się na 3 filarach:

GA-Gryfilen-www-zielone-azoty-ikony-zielone
Rozumiemy wagę zmian klimatycznych i degradacji środowiska, które stanowią istotne zagrożenie dla Europy i świata. Przemysł chemiczny, który z założenia emituje z powodów technologicznych duże ilości gazów cieplarnianych, musi wziąć odpowiedzialność wobec społeczeństwa za spowolnienie obserwowanych zmian poprzez dążenie do dekarbonizacji i inwestycje w zieloną energię i produkty. Działania prośrodowiskowe będą prowadzone w ramach firmy, ale również sukcesywnie wymagane od naszych dostawców surowców i półproduktów.

Zintegrowane systemy zarządzania

Celem strategicznym Spółki jest zapewnienie sukcesu operacyjnego i biznesowego projektu inwestycyjnego „Polimery Police” według przyjętych założeń oraz w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi standardami ISO.

Kontakt

Grupa Azoty Polyolefins Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Polska

FORMULARZ KONTAKTOWY