Bez kategorii

Informacja prasowa nt. realizacji projektu Polimery Police

Gazowiec LPG Guadalupe Explorer

W dniu 4 grudnia 2023 miała miejsce trzecia dostawa propanu do Morskiego Terminala Gazowego w Policach. Surowiec został przeładowany do zbiorników kriogenicznych, gdzie jest przechowywany w stanie płynnym w temperaturze – 42°C. Propan jest surowcem do produkcji polipropylenu pod marką Gryfilen® w Grupie Azoty Polyolefins. Jednostką, która dostarczyła surowiec jest nowoczesny gazowiec przeznaczony do przewozu gazu LPG w stanie skroplonym – Guadalupe Explorer.  

Na terenie projektu od początku grudnia br. trwa rozruch instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu po trzytygodniowym obowiązkowym postoju technologicznym. Podczas postoju instalacji został wykonany przegląd urządzeń oraz zostały usunięte usterki zidentyfikowane podczas rozruchów testowych.
Mieszkańców sąsiadujących z fabryką sołectw, informujemy, że może nastąpić zwiększenie poziomu hałasu w najbliższych dniach, związane z m.in. uruchamianiem kompresorów oraz aktywności flary.
Po przeprowadzeniu rozruchu instalacja rozpocznie pracę w trybie ciągłej produkcji i poziom hałasu wróci do parametrów założonych w projekcie.