Bez kategorii

Zakończyliśmy 72-godzinny test produkcyjny na instalacji do produkcji polipropylenu dla gatunku hompolimerów, jeden z testów gwarantowanych w projekcie!

Produkowany w fabryce w Policach polipropylen Gryfilen® jest już dostępny w sprzedaży, zarówno dla klientów bezpośrednich jak i dla wybranych dystrybutorów na rynek Polski oraz Europy. Docelowo w portfolio produktowym ma się znaleźć 31 typów polipropylenu przeznaczonych do wielu procesów przetwórczych oraz aplikacji.

Grupa Azoty Polyolefins osiągnęła 100% nominalnej produkcji polipropylenu dla gatunku homopolimerów!

Przed nami przeprowadzenie kolejnych testów na instalacji do produkcji polipropylenu dla gatunków kompolimerów udarowych oraz kopolimerów randomicznych.